Aj keď sa povie "NA ČO ÚDRŽBA, ČISTENIE A OCHRANA KAMEŇA", veď je tvrdé a odolné. Ale nie je to pravda. Kameň ako každý iný materiál podlieha okolitým vplyvom, ktoré na neho pôsobia, preto je nutné vy Čítať viac